لوگو رهبر حساب
ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است
0
سبد خرید شما خالی است

انواع حسابداری مالیاتی

Types of tax accounting
0 دیدگاه
انواع حسابداری مالیاتی
7 دقیقه دقیقه برای مطالعه
انواع حسابداری مالیاتی

یکی از پرچالش ترین حوزه های کاری، پروسه های مرتبط با امور مالی و حسابداری است که این مورد باعث شده تا هر سازمان و شرکتی، اعم از بزرگ و کوچک، به ایجاد و تشکیل یک تیم حرفه ای اقدام کند. این تیم که همیشه باید از کارشناسان و مدیران با تجربه و پرسابقه حوزه مربوطه تشکیل شده است، از بخش ها و قسمت های مختلفی تشکیل شده و وظایف هر کدام از آنها در جهت و راستای انجام یکی از امور محوله و مهم مالی یا حسابداری خواهد بود. مشاغل مرتبط با این حوزه به قدری گسترده و متنوع است که به واقع هر کدام از متخصصین شاید تنها به چند امور مختلف مالی و حسابداری آگاه باشند. به عنوان مثال، انواع حسابداری مالیاتی به تنهایی یک بخش و پروسه مهم را شامل شده که در این زمینه و برای انجام و اقدامات مربوطه، حضور کارشناسان با تجربه ای را  می طلبد.

بنابراین، یکی از ملزومات و ضرورت های هر سازمان و شرکتی این است که برای انجام انواع حسابداری مالیاتی، همیشه از تیم حرفه ای و آموزش دیده ای برخوردار باشد که در سریع ترین زمان ممکن و مطلوب ترین شیوه ها، پروسه های مربوطه را انجام دهند. حال که از آموزش حسابداری صحبت شد، باید به این موضوع اشاره شود که بسیاری از وب سایت آموزش آنلاین حسابداری، به برگزاری دوره های مختلف آموزشی در این حوزه اقدام می کنند. تیم رهبر حساب نیز یکی از این وب سایت ها محسوب می شود که دوره آموزش حسابداری مالیاتی را ارائه می دهد. باتوجه به اهمیت موضوع انواع حسابداری مالیاتی، در این مطلب به معرفی و بررسی این حوزه و اشاره گزینه های مرتبط با آن پرداخته شده و بخش ها و سرفصل های مهم آن توضیح داده خواهند شد.

حسابداری مالیاتی چیست و چه کاربردی دارد؟

حسابداری مالیاتی چیست و چه کاربردی دارد؟

همان طور که از اسم انواع حسابداری مالیاتی مشخص و واضح است، در این حوزه هر شرکت و سازمانی، چه بزرگ و چه کوچک با مقوله مالیات سر و کار دارد که به واقع گزینه مهمی بوده و از پروسه های پیچیده و پر چالش خاص خود برخوردار است. به همین دلیل است که هر سازمانی باید با سود بردن از یک تیم حرفه ای مسلط بر امور حسابداری مالیاتی، امور مرتبط با آن را به بهترین شکل سازماندهی کرده و انجام دهد.

مضاف بر اینکه، قوانین مرتبط با حوزه و انواع حسابداری مالیاتی، هر سال بنابر تغییر برخی از قوانین موجود، دستخوش به روز رسانی هایی می شود. این امر چالش هایی را برای حسابداران ایجاد خواهد کرد. زیرا همه آنها و به طور کلی تیم حسابداری مالیاتی، ضمن برخورداری از به روز ترین آموزش ها و سود بردن از جدیدترین آمارها و اطلاعات، باید در کار خود به نحو موثری سریع و دقیق باشند تا بهترین و جامع ترین گزارش ها را تهیه کرده و کامل ترین تحلیل ها و پیش بینی ها را از آینده مالیاتی یک شرکت و یا سازمان ارائه دهند.

در ادامه و برای تعریف انواع حسابداری مالیاتی، خود مقوله مالیات می باید مورد توضیح قرار گیرد. زیرا این مورد به عنوان یکی از پایه ها و ستون های اصلی اقتصادی در هر کشور و یا دولتی در نظر گرفته می شود که همین مورد میزان اهمیت بالای مالیات را به خوبی تعریف کرده و توضیح می دهد.

به صورت کلی، مالیات یکی از وجوه و هزینه هایی است که باید توسط همه افراد، سازمان ها و شرکت ها پرداخت شود و در برابر این مورد، گروهی از سرویس ها، خدمات و یا مواردی مشابه از سوی دولت و نهادهای مرتبط با آن تعیین شده و پس از بررسی های مورد نیاز، به هر شرکت، سازمان و یا فردی تخصیص داده شود.

بنابراین، مشخص و واضح است که وقتی فرد یا شرکتی به پرداخت مالیات اقدام می کند، در نظر دارد تا ضمن سود بردن از برخی سرویس های تعیین شده، از یک سری مزایا نیز بهره مند شود و به طور حتم می داند که دیرکرد در پرداخت مالیات، باعث می شود تا ضمن عدم برخورداری از مزایا، یک سری جریمه نقدی هم در این رابطه تعیین شده و اعمال خواهد شد.

اما در ادامه باید به این نکته مهم هم اشاره شود که وقتی می گوییم انواع حسابداری مالیاتی، بنابراین خود حوزه و مقوله مالیات نیز از انواع مختلفی برخوردار بوده که هر کدام در بخش کاربردی مرتبط، از تعاریف و کاربردهای گوناگونی سود می برند و استفاده و تعیین آنها مستلزم داشتن تجربه کافی و تسلط بر جزئیات مختلف آنها خواهد بود. از جمله انواع مالیات می توان به گزینه هایی مانند مالیات بر ارث، مالیات درآمد، مالیات مستقیم، مالیات غیر مستقیم، مالیات مربوط به عوارض گمرکی، مالیات ارزش افزوده، مالیات اشخاص حقوقی و… اشاره کرد. بنابراین، کاملاً مشخص است که حوزه مالیات و بخش های وابسته به آن، بسیار گسترده و جامع محسوب می شود.

چرا با انواع حسابداری مالیاتی سر و کار داریم؟

از آنجاییکه در بحث انواع حسابداری مالیاتی، بخش ها و حوزه های مختلفی حضور داشته و هر کدام بنابر کاربرد و ضرورت آن حوزه، توسط حسابداران و کارشناسان واحد مالی و حسابداری مورد استفاده، ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد، روندها و پروسه های مربوط به آن نیز کاملاً متنوع است. بنابراین، می توان گفت که یکی از بخش های عملیاتی و برنامه ریزی های مرتبط با انواع حسابداری مالیاتی، بر تهیه و تنظیم اظهارنامه تمرکز دارد.

یکی دیگر از نکاتی که در خصوص انواع حسابداری مالیاتی باید به آن اشاره شود، داستان تیم و کارشناسانی است که در این حوزه فعالیت داشته و به تهیه گزارش ها و سرفصل های مربوطه اقدام می کنند. این متخصصین، با عنوان حسابدار مالیاتی شناخته        می شوند که می باید تا ضمن برخورداری از تجربه کافی و لازم برای انواع حسابداری مالیاتی، در هر مرحله و پروسه از عملیات مربوطه قادر باشند گزارش های مورد نیاز مدیران ارشد شرکت را تهیه و برای ارائه به سازمان مالیاتی، آماده نمایند.

در مبحث و حوزه انواع حسابداری مالیاتی، یک سری امور و پروسه هایی وجود دارد که کاملاً و به صورت ویژه ای جهت تهیه و تنظیم صورت های مالی کاربرد خواهند داشت. این موارد، در رابطه با گزینه هایی مانند دارایی های شرکت و تمامی جزئیات مرتبط با    بدهی های مختلف آن، رابطه ای مستقیم دارد. از سوی دیگر، در مبحث حسابداری مالیاتی و تعاریف مرتبط با آن، موارد مهم دیگری نیز مورد توضیح و تفسیر قرار می گیرند که از جمله آنها می توان به قانون درآمد داخلی و آیین نامه حسابداری مالیاتی اشاره کرد.

شایان توجه است که انواع حسابداری مالیاتی، کلیه امور و پروسه هایی را که در زمان تهیه اسناد و گزارش مرتبط با امور و نیازهای مالیاتی کاربرد داشته و از اهمیت بسزایی برخوردارند، مورد توضیح قرار داده و در این زمینه نیز به بیان و توصیف دستورالعمل هایی می پردازد که در این حوزه کاربرد فراوان داشته و بسیار مهم و حیاتی در نظر گرفته می شوند.

انواع حسابداری مالیاتی چه اهدافی را دنبال می کنند؟

انواع حسابداری مالیاتی چه اهدافی را دنبال می کنند؟

بنابر آنچه که در تعریف و توضیح مقوله و حوزه مالیات شرح داده شد، دولت می تواند از شرکت ها، افراد و سازمان های فعال داخل کشور، وجوه و مبالغی را دریافت کرده و در ازای آنها سرویس ها و معافیت هایی ارائه دهد. در خصوص انواع حسابداری مالیاتی نیز اصول و روش های مرتبطی وجود دارد که بر همین اصل مهم تمرکز می کنند. اما این اصول و روش های انواع حسابداری مالیاتی، بسیار وسیع و گسترده بوده و بنا بر همین اصل، اهداف متعددی را نیز دنبال می کنند. لذا می توان این اهداف را به صورت ذیل تعریف کرده و به اختصار توضیح داد:

 • تعیین و پیگیری مبالغ پرداختی و دریافتی در خصوص مالیات شرکت و افراد
 • انجام قوانین حسابداری مالیاتی با توجه به حوزه مربوطه و نیازهای شرکت و سازمان
 • برنامه ریزی برای پرداخت های دقیق و منظم به جهت جلوگیری از هرگونه جرائم مالیاتی
 • ارتباط با اداره دارایی و سازمان های مرتبط با امور مالیاتی شرکت ها

در رابطه با انواع حسابداری مالیاتی، یک نکته بسیار مهم وجود دارد. علاوه بر اینکه کارشناسان و متخصصان این حوزه باید از دانش و تجربه کافی در این خصوص برخوردار باشند، می باید تا در شرایط حساس مالیاتی نیز بهترین عملکرد و سرعت عمل را نیز به نمایش بگذارند تا از هرگونه ضرر مالیاتی جلوگیری کنند. ضمن اینکه قوانین دارایی را نیز نباید فراموش کرد که هر کارشناس و متخصص حوزه حسابداری مالیاتی، باید از تخصص کامل و به روزی در این زمینه سود ببرد.

وظایف کارشناس حسابداری مالیاتی

با توجه به اهداف و سرفصل هایی که در خصوص انواع حسابداری مالیاتی عنوان شد، افرادی که به عنوان کارشناس و متخصص در این حوزه فعالیت می کنند، می باید تا کلیه اهداف مد نظر سازمان خود را در خصوص پروسه ها و عملیات مختلف مالیاتی برآورده ساخته و انجام دهند. با توجه به این مورد، برای کارشناس حسابداری مالیاتی می توان وظایف ذیل را در نظر گرفت:

 • تعیین راهکارها و راه حل مرتبط با حسابداری مالیاتی
 • انجام مشاورات مرتبط با حوزه کاری خود بنا بر نیازها و درخواست های سازمان
 • عملیات مربوط به کدینگ حساب ها و انجام اصلاحات برای آنها
 • اجرا کردن امور اظهارنامه مالیاتی و پروسه های تهیه و تنظیم
 • ایجاد تشکیل پرونده برای مالیات بر ارزش افزوده
 • امور حقوق و دستمزد و تنظیم مالیات
 • انجام پروسه های مرتبط با تحریریه دفاتر
 • تعیین روش ها و راه حل ها جهت کاهش بدهی مالیاتی

 

همچنین بخوانید : انواع حسابداری مدیریت

 

میزان اهمیت انواع حسابداری مالیاتی

در مبحث تعریف انواع حسابداری مالیاتی و با توجه به وظایف و اهدافی که در رابطه با آن عنوان شد، می توان گفت که این حوزه بسیار مهم، کاربردی و تعیین کننده بوده و به همین دلیل هر شرکت و سازمانی باید به میزان بالایی به آن بها دهد. البته این مورد نیز مانند دیگر عملیات حسابداری به شفافیت کامل نیاز دارد و به همین دلیل می توان گزینه های ذیل را برای میزان اهمیت انواع حسابداری مالیاتی عنوان کرد:

 • پیگیری تمامی مقررات و قوانین تعیین شده در رابطه با حوزه مالیاتی
 • جلوگیری از جریمه های مالیاتی
 • استفاده از برنامه های مالیاتی جهت صرفه جویی های مالی
 • ایجاد اطمینان برای دولت جهت پیگیری شرکت از یک روند مالیاتی صحیح

در اینجا بهتر است که در خصوص حسابدارانی که به صورت مستمر و مداوم از انواع حسابداری مالیاتی استفاده    می کنند نیز توضیح کوتاه و اجمالی ارائه شود. این افراد عبارتند از: کلیه حسابداران رسمی موسوم به CPA، حسابداران داخلی، حسابداران مالیاتی، حسابداران پزشکی قانونی و در نهایت افرادیکه به عنوان کارشناسان حوزه حسابداری در دولت مشغول به کار هستند.

تعریف انواع حسابداری مالیاتی بر اساس روش و نوع کارکرد

تعریف انواع حسابداری مالیاتی بر اساس روش و نوع کارکرد

در ادامه توضیحات مرتبط با انواع حسابداری مالیاتی، پرسش هایی در خصوص نحوه کارکرد و عملیات مرتبط با آن مطرح می شود. با توجه به اینکه دولت به صورت سالانه مبالغ و وجوهاتی را تحت عنوان مالیات از شرکت ها، سازمان های مختلف و افراد دریافت    می کند، می توان این هزینه را با نام هزینه مالیاتی شناخت که این مورد بنا بر شرایط مختلفی مانند شرایط اقتصادی سالانه تغییر خواهد کرد.

در اینجا و با در نظر گرفتن انواع حسابداری مالیاتی، هر فردی که به عنوان یک حسابدار مالیاتی فعالیت دارد، باید ضمن انجام عملیات مرتبط با شغل خود، گزارش ها و روندها را بررسی کرده و از صحت گزارش ها و تهیه و تنظیم صحیح آنها اطمینان حاصل نماید.

 

انواع روش های حسابداری مالیاتی

در تعریف انواع حسابداری مالیاتی، موارد متعدد و روش های مختلفی برای اجرای آن توسط سازمان ها توضیح داده شده که عبارتند از:

مبنای نقدی

در این شیوه که تعدادی از شرکت ها از آن استفاده می کنند، پس از صورت گرفتن تحولات مالی مصرف کننده و شرکت، هزینه ها بر اساس حسابداری نقدی محاسبه شده و درآمد و هزینه مربوطه ثبت خواهد شد.

تعهدی

بر اساس روش تعهدی حسابداری، شرکت و سازمان می تواند تا به جای در نظر گرفتن پول، درآمدها و هزینه ها را ثبت کند.

ترکیبی

این روش، به میزان کمتری توسط شرکت ها قابلیت استفاده دارد. اما مبنای آن بدین صورت است که جهت پروسه ها و معاملات خود، از مبنای نقدی و برای اقلام ویژه خود، از شیوه تعهدی استفاده می کنند.

نحوه تعیین مالیات بر اساس انواع حسابداری مالیاتی

هر شغل و کسبی می تواند با توجه به سودی که کسب می کند، مالیات مربوطه را نیز محاسبه کند. عوامل موثر و مهم در محاسبه سود عبارتند از:

 • درآمد
 • موجودی کالا
 • بهای تمام شده کالاهای فروخته شده

در تعریف انواع حسابداری مالیاتی، برای تعیین و ارزش گذاری کالا جهت مالیات، سه شیوه وجود دارد:

 • هزینه
 • خرده فروشی
 • تعداد یا هزینه کمتر در بازار خرید و فروش

جمع بندی

یکی از مهمترین حوزه ها و بخش هایی که در واحد مالی و حسابداری هر شرکتی به جدیت هرچه تمام تر دنبال می شود، مقوله انواع حسابداری مالیاتی است. این حوزه بسیار وسیع و پیچیده بوده و به همین دلیل حضور کارشناسان حرفه ای و با تجربه در تیم حسابداری مالیاتی، کاملاً ضرورت دارد. زیرا با پرداخت به موقع مالیات، از هرگونه ضرر احتمالی و هزینه تحمیلی و جریمه، جلوگیری خواهد شد.

در ادامه، مقوله آموزش حسابداری نیز بسیار مهم و تعیین کننده است. این موضوع به قدری اهمیت دارد که بسیاری از وب سایت های فعال در زمینه امور مالی و حسابداری، به آموزش های گوناگون این حوزه می پردازند. تیم رهبر حساب نیز در خصوص دوره آموزش حسابداری مالیاتی، مباحثی را ارائه کرده است. با توجه به جامع و کامل بودن این موارد که از جمله نیازهای هر حسابدار و یا شرکتی محسوب می شود، پیشنهاد می شود تا علاقمندان این حوزه با کارشناسان تیم رهبر حساب در ارتباط باشند تا بتوانند در خصوص دوره های آموزش حسابداری، اطلاعات مفید و مناسبی را دریافت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *